Спасиха 120 костенурки

120 сухоземни костенурки са настанени в Спасителния център на Зелени Балкани.

Те буквално са спасени от смърт, след като служители на РПУ Раковски са ги конфискували, часове преди да бъдат продадени. Костенурките били натоварени в три чувала, открити случайно от служителите на реда, при рутинна проверка на кола на пътя.

Няколко часа след това, съвместно с РИОСВ Пловдив, костенурките са прегледани, описани и настанени в Спасителния център на Зелени Балкани.

Костенурките са от двата вида, срещащи се у нас - шипоопашата и шипобедрена. Голяма част от животните са с висока степен на дехидратация, опаразитени и с тегло под нормата.

Това не е първото посещение на екипа на Спасителния център в Раковски. През лятото на 2009 година отново там и пак със съдействието на РПУ Раковски бяха конфискувани 153 костенурки, също предвидени за продан.

Междувременно в Пловдивския съд вече тече бързо производство срещу нарушителите. До приключване на делото костенурките ще останат на отговорно пазене в Спасителния център.

И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002), където са поставени в следните категории: T. graeca - уязвим (VU A1cd - 1996), T. hermanni - нисък риск (LR/nt-1996). И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top