34 проверки на плувните басейни направи РЗИ

Регистрираните плувни басейни на територията на област Стара Загора са 38. От тях 11 са покрити и могат да се ползват целогодишно и съответно се контролират целогодишно, това обяви днес д-р Станимир Станков, директор на Дирекция обществено здраве.

Държавния здравен контрол в плувните басейни се извършва системно, без предварително уведомяване и е насочено при постъпили жалби и е в съответствие с действащото закондателство и указанията на Министерство на здравеопазването.

За второто тримесечие на 2014 година са извършени 34 проверки на открити плувни басейни, при което са взети32 проби за физико-химичен и микробиологичен анализ. Ведомствата, експоатиращи басейните, извършват самоконтрол върху качествата на водата за къпане, при което са изследвани общо 58 проби.

Общо три басейна са декларирали, че няма да работят през активния летен сезон, допълни още Станков.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top