В Стара Загора се търсят специалисти по техника и технологии

Безработицата в страната през месец май продължи да намалява и равнището й достигна 11,2%, с 0,6 процентни пункта по-ниско от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през май в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 998 безработни и равнището на безработица е 10,2%, с 1,0 пункт по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо април 2014 година равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни със 763 души. С най-ниско равнище на безработица са общини Стара Загора и Казанлък – 6,7%, а с най-високо – община Николаево.

"Всеки район има своя специфика за Стара Загора основните търсения са на специалисти от сектора на техниката и технологиите", каза Жулиета Върлякова, директор на дирекция Бюро по труда.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец май също намалява. Регистрирани са 5372 безработни. Равнището на безработица е 6,8%, с 0,6 процентни пункта по-ниско от това през април и с 4,4 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5222, равнище на безработица - 6,7 на сто; община Опан - регистрирани безработни 150, равнище на безработица - 23,8%.

233 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 263 са от групата на специалистите и 489 са безработни лица без квалификация. На първичния пазар през май 2014г. са се реализирали 831 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 153 лица, по мерки за заетост е устроено 1 лице. През май са обявени 789 работни места на първичния пазар на труда.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top