Да работим в чужбина, но без риск от трудова експлоатация

Нараства броят на некоректните фирми, които обещават дългосрочни командировки в чужбина, както и на чужди работодатели, които заобикалят законодателството на собствените си страни и предлагат работа без трудови договори. За това предупреждават от Агенцията по заетостта.

През 2013г. възникна кризисна ситуация в Швеция по повод добива на боровинки. По предварителни данни реколтата от боровинки ще узрее нормално, като изкупуването ще започне не по-рано от 25 юли. Всички българи, които плануват да работят сезонно в Швеция, трябва да знаят, че прекупвачите на горски плодове изкупуват плодовете единствено от лицензирани за целта фирми. Липсата на предварително подсигурени нормални условия на живот и несигурността по отношение на добива, могат да поставят много български граждани в безизходица, далеч от дома им, без необходимите средства да се приберат.

Агенция по заетостта препоръчва, в интерес на своята сигурност, всеки сезонен работник преди заминаване да проучи агенцията - посредник, която му предлага работа, като провери дали фирмата е регистрирана на официалната страница на Агенция по заетостта, да се информира за работодателя, при когото отива на работа; да подпише трудов договор, изготвен на официалния език на страната, също и преведен с цел запознаване с условията по договора; под никакъв предлог да не предава документите си за самоличност на трети лица; да се посъветва с бюрата по труда по местоживеене относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина; да се погрижи да вземе със себе си адрес и телефон на българското посолство в страната, където отива; при нужда да ползва телефон 112, за да се свърже с местната полиция и да му бъде оказана помощ.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top