Националният омбудсман: Незаконосъобразно е застрояване в парк „Бранителите”

Редица нарушения откри националният омбудсман Константин Пенчев в казуса с евентуалното застрояване на част от парк „Бранителите" в Стара Загора.

Проектът не е оповестен по правилния начин в Държавен вестник, противоречи на общия устройствен план на града и на законовата забрана за промяна на предназначението на зелени площи (чл. 62а от ЗУТ). Не е проведено и обществено обсъждане.

Казусът тръгна, след като към терени в парка бяха предявени претенции. Вместо навремето да отчужди тези терени, както предвижда законът, общината започна да търси вариант собствениците да получат терени на друго място в парка и да им се даде възможност да строят, коментират от "Запазете Бедечка".

На сесии от 29 март и 29 май Общинският съвет отхвърли плана за застрояване.
Сега обаче областната управителка е оспорила пред съда решението на общинския съвет заради кворума в залата.

Притеснението е, че става дума за съзнателно „подаване на топката" между институциите, за да може накрая административният съд да постанови, че решението за застрояване всъщност е прието.

Казусът напомня прословутата сага с парк „Бедечка" в града, където 400 декара зелена площ са вече парцелирани за застрояване.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top