Близо 1700 студенти в първи курс в Тракийски университет

Около 1700 да бъдат новите студенти за учебна година 2014-2015 в старозагорската Алма матер. 1693 е държавната планова поръчка за учебната за Тракийския университет в Стара Загора. 550 от тях са за задочно обучение. Останалите са бакалаври, магистри и докторанти. В сравнение с миналата година, приемът е увеличен с около 120 човека.

"Имаме всички основания и надежди, че ще изпълним държавната поръчка"каза за starozagorci.com  зам.-ректорът по учебната част проф. Иван Въшин.  Той допълни, че увеличението се дължи на разкритите  две нови специалности  за тази учебна година. Новите специалности са „Гериатрични грижи“, т.е.обслужване на възрастни хора и грижи за тях и ще се предложи за първи път в България. Втората специалност е "Парамедицина". Приемът за тях ще стартира това лято и ще се приемат съответно 20 и 30 студенти, съобщи днес доц.д-р Христина Милчева, ръководител на медицински колеж при ТрУ.

Първият изпит ще бъде в последния ден на месец юни и ще бъде изпит по биология, които е балообразуващ за специалностите Медицина” , „Лекарски асистент”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”,  „Ветеринарна медицина”, „Гериатрични грижи”, „Парамедик” На следващият ден ще бъде тестът по биология, които е важен за специалностите Зооинженерство”, „Агрономство”, „ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”,„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, “Рехабилитатор”, “Медицински лаборант”, „Гериатрични грижи”, „Парамедик”.

starozagorci.com

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top