Утре премахват незаконен търговски обект

Със заповед на кмета Живко Тодоров от 12.03.2014 г. се изземва от „Гримекс“ ЕООД, представлявано от Евгения Генчева, недвижим имот частна общинска собственост на северозападния ъгъл на ул.“Княз Ал. Батенберг“ и ул. „Цар Калоян“, върху който е поставен временен търговски обект с площ 135 кв.м, по договор за наем от 07.02.2012 г.

В мотивите на кмета е записано, че дружеството ползва на отпаднало правно основание общинския имот, върху който се намира магазин за мебели. Договорът за наем е прекратен едностранно с писмо от 16.01.2014 г., поради неизпълнение на задълженията по договора от страна на „Гримекс“ ЕООД, гр. София.

Със заповедта е определен 14-дневен срок от получаването ѝ, за доброволно освобождаване на имота, както и за обжалването ѝ. Общинският терен не е бил освободен, поради което за утре – 10 юни, в 9,30 ч. е насрочено принудително изземване на общинския терен.

С писмо от днес на основание чл. 196 ал.7 от Закона за устройство на територията, кметът Живко Тодоров поиска охрана за премахването на незаконен строеж, от директора на ОД МВР Стара Загора.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top