Нова драма след рокадите в Съвета на директорите на Болницата

На свое редовно заседание Председателски съвет към Общински съвет Стара Загора разгледа изпратена Декларация по Председателя на Обс Емил Христов, във връзка с освобождаването на декана на Медицински факултет проф.д-р Мая Гълъбова от състава на Съвета на директорите на МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович”-Университетска.

„Подкрепяме Декларацията и изразяваме своето безпойство, че в новоизбрания състав на Съвета на директорите не участват представители на академичната общност от Медицински факултет към ТрУ.

В своята дейност Общинския съвет винаги е подкрепял работата както на болничните структури, така и на създаването на висококвалифицирани кадри в университета. Обучението на медицинските специалисти и развитието на медицинската общност са неделима част от просперитета на болничните заведения.

Отправяме апел към представителите на държавата- да се намесят в създалата се ситуация и в съответствие със своята компетентност да подкрепят включването на проф.д-р Мая Гълъбова отново в състава на директорите. Тя е доказан професионалист и човек със заслуги в академичната общност. Симбиозата между болничните структури и висшето образование не бива да бъде пренебрегвана, а стимулирана.", се казва в писмо до медиите от Христов.

Припомняме, че на провелото се на 12 май заседание на Съвета на директорите на МБАЛ-Университетска бяха отстранени от борда проф.д-р Мая Гълъбова и доц. Александър Юлианов. Техните места бяха заети от д-р Ивайло Дочев и проф. Никола Владов.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top