Две нови за България специалности откриват в Тракийския университет

Разкриват две нови специалности в Тракийски университет за тази учебна година. Новите специалности са „Гериатрични грижи“, т.е.обслужване на възрастни хора и грижи за тях и ще се предложи за първи път в България. Втората специалност е "Парамедицина". Приемът за тях ще стартира това лято и ще се приемат съответно 20 и 30 студенти, съобщи днес доц.д-р Христина Милчева, ръководител на медицински колеж при ТрУ.

Обучението ще бъде 3 години, а образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Както е известно към медицинския колеж на ТУ се обучават и лаборанти и рехабилитатори, но за новата учебна година висшето училище предлага прием и за специалността Рехабилитация и ерготерапия, която ще се изучава в МФ, в 4 годишен курс.
Семестриалните такси за колежа за 350 лв. Най- високи са таксите за ВМФ и МФ. Размерът на таксата за студенти ветеринарна медицина е 450 лв., а за хуманната 950. 

Утвърдените бройки по държавния план-прием в ТрУ са общо 1693. В различните специалности за ОКС на обучение "професионален бакалавър" ще бъдат приети 120 студенти редовно обучение; за ОКС "бакалавър" - 752-ма редовно и 410 задочно обучение; за ОКС "магистър" - 230 души; за "магистър след бакалавър" - 90 души редовно и 91 задочно. 38 ще бъдат докторантите, от които 32-ма редовна форма на обучение и 6-има - в задочна.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top