Средни данъкоплатци и осигурители- от 1 май в офисите на НАП

Фирмите част от новосъздадените през 2010 година дирекции «Средни данъкоплатци и осигурители» (СДО) ще се обслужват от 01 май от компетентните офиси на НАП по регистрация на съответното дружество.

Промяната е следствие от взето решение от ръководството на НАП за структурни промени, в частност закриване на дирекции „Средни данъкоплатци и осигурители“ в градовете Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

Общо 1 096 дружества бяха част от дирекция СДО в Пловдив. От 1 май 2014 година същите ще се обслужват от компетентните офиси в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали. Офис НАП Стара Загора ще обслужва отново 204 дружества от Областта.

Фирмите засегнати от промяната са уведомени с писма от информационния център на НАП, като пререгистрацията им ще бъде извършена служебно от Агенцията. Също от 01 май, удостоверенията за липса или наличие на данъчни и осигурителни задължения, както и други справки за фирмите, регистрирани досега в дирекция СДО Пловдив, ще се изготвят от компетентните офиси на НАП.

Служителите на приходната администрация ще положат максимум усилия, качеството на предлаганите услуги да се запази, както и ще съдействат при необходимост промяната да не се отрази на нормалната работа на фирмите. Информация за банковите сметки, по които трябва да се превеждат дължимите данъчни и осигурителни задължения от 1 май 2014 година, може да се намери на интернет страницата на НАП www.nap.bg в рубриката „Плащане“. В меню „Контакти“ на www.nap.bg са публикувани телефони за контакт на всички структури на Агенцията, на които могат да бъдат задавани въпроси.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top