Стара Загора се представи на Международното туристическо изложение

Община Стара Загора представи туристически програми с различна тематика и времева продължителност, информация за  музейни обекти, галерии, събития от културния календар, фестивали, изложби, концерти, спектакли на Държавна опера, Драматичен и Куклен театър, по време на работна среща между туроператорите, в рамките на Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, Велико Търново 2014.

Презентацията „Античното наследство на Тракия“ представи дейностите по съвместния проект, както и най-атрактивните обекти от общините партньори – Стара Загора, Нова Загора и Раднево. В нея са включени дейностите по проекта и най-атрактивните обекти от трите общини, които са публикувани и в каталога на изложението.

В дните на изложението беше представен туристическия продукт на Стара Загора,  Нова Загора и Раднево, който включва значими обекти от културно-историческо наследство, свързано с праисторията и античността, както и най-значимите събития от културния календар на трите общини. На щанд на общините партньори бяха представени възможностите за туризъм, с изготвените по проекта туристически пакети, пътеводители, брошури.

Проект „Античното наследство на Тракия“ се реализира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в изпълнение на Договор BG161PO001/3.2-02/2011/011.

Тази година участници във форума, който се проведе от 10 до 13 април 2014 г., бяха туристически информационни центрове, общини и културни институти, неправителствени организации, университети, Министерство на икономиката и енергетиката, Асоциация на българските туроператори и туристически агенции, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top