РЗИ търси главен инспектор противоепидемичен контрол

Конкурс за назначаване на длъжността "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР", Отдел „Противоепидемичен контрол”, Дирекция „Надзор на заразни болести” в РЗИ - Стара Загора.

  Кандидатите да отговарят на следните изисквания: - да притежават минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър; - специалност: биология; - да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 2 /две/ години  и/ или - минимален ранг за заемане на длъжността – ІV /четвърти/ младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: - професионален опит в сферата на здравеопазването.

Конкурсът ще се проведе в сградата на РЗИ от комисия, назначена със заповед на Директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.
Краен срок за подаване на документи 15.04.2014 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top