Безработицата в Стара Загора се увеличава

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец февруари продължи да нараства. Регистрирани са 6012 безработни. Равнището на безработица е 7,62%, с 0,54 процентни пункта по-високо от това през януари, но с 4,59 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5858, равнище на безработица - 7,48 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3427 (57,0 на сто). Намалението спрямо предходния януари е с 0,8 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 42,6 на сто през февруари, 41,0 на сто предходния януари. Увеличават се безработните в младежка възраст (1266 през февруари, 1245 предходния януари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25- 29 години – 715 (11,9 на сто).

През февруари 2014г. в област Стара Загора са постъпили на работа 516 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 393 лица, 76%.

137 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 225 са от групата на специалистите и 154 са безработни лица без квалификация.

На първичния пазар през февруари 2014г. са се реализирали 491 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 23 лица, по мерки за заетост са устроени 2 лица.

През февруари са обявени 534 работни места на първичния пазар на труда.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top