Защитават биоразнообразието в язовирите Жребчево и Овчарица

РИОСВ - Стара Загора и Зелени Балкани завършиха съвместния си проект „Изготвяне на планове за управление на Защитена зона - Язовир Овчарица и Защитена зона - Язовир Жребчево".

"Целта на проекта беше да бъдат изготвени планове за поддържане на тези защитени зони, каквито са язовирите Овчарица и Жребчево", каза пред журналисти днес Георги Дулев, ръководител на проекта от страна на Зелени Балкани. Сред присъстващите бяха и зам. директора на РИОСВ- Стара Загора Дарина Димова, както и Елена Стоева- координатор на проекта.

"Основните дейности, които бяха извършени са събиране, систематизиране и анализ на информацията с цел защита на убежищата на уникално биоразнообразие в региона", допълни Дулев.

 Двете организации са сред „пионерите" в разработването на Планове за управление на зоните от НАТУРА 2000 в България. Проектът имаше за цел създаването на едни от първите в страната планове за управление на обекти, включени в мрежата НАТУРА 2000. Това са плановете за две от най-значимите за биоразнообразието влажни зони в страната - язовирите Овчарица и Жребчево.

Как един изкуствен язовир и индустриален обект се оказва оазис на дивата природа и обект от международно значение? Въпреки че са изкуствени водоеми, а язовир Овчарица - дори технологичен водоем, те са зони от международно значение и приоритет за опазване в ЕС, обитавани от десетки редки видове птици и други животни. Страната ни като членка на ЕС е задължена да гарантира опазването на редките видове и техните местообитания. Включването на тези обекти в НАТУРА 2000 означава, че те отговарят на международните критерии за общоевропейска значимост.

Проектът стартира на 17 януари 2012 и срокът за неговото изпълнение беше  24 месеца. А стойността му е малко над 418 400 лева.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top