Запознават селата с политиките по водоснабдяване и санитария

Фондация „Земя завинаги" изпълнява проект „Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария". Той се финансира от Българо - швейцарската програма за сътрудничество и „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".

С влизането си в ЕС, България пое задължението да изпълнява европейското законодателство, включително в областта на водоснабдяването и санитарията. Това се отнася и за постигане изискванията на това законодателство в селата, където ресурсите са малки и недостатъчни, а изоставането е огромно, обясни Диана Искрева от „Земя завинаги". Тя допълни, че населението в селата е поставено в неравностойно положение и изискванията на законодателството на европейския съюз не са спазени.

Проектът включва обучение и работа с активисти от 3 села, като едното ще бъде село Дълбоки. Активистите ще бъдат обучени по отношение на политиките по водоснабдяване и санитария и адаптиране към промяната на климата; проблемите на питейните и отпадъчните води, здравни рискове, свързани с водите, пречистване и използване отново на отпадъчните води, интегрирано управление на водите, адаптиране на практиките към промяната на климата; в умения за презентиране и защитаване на позиция.

Те ще получат познания и умения за мобилизиране на ресурси за решаване на непосредствените нужди на селото. Ще бъдат организирани срещи и разговори по проблемите на водоснабдяването и санитарията на селото на местно и национално ниво в Стара Загора и в София.

През октомври 2014 всяко от трите села ще има разработени стратегия и план за действие с готовност за създаване на проект и започване изграждането на цялостна санитарна система на селото.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top