23 септември 2019

Обучават специалисти по проект “По-защитени деца“

В Стара Загора се провежда обучение по проект „По-защитени деца", който се осъществява в 6 региона в страната, един от които е Стара Загора. Проектът се реализира от Фондация „За нашите деца" в периода април 2013 - март 2016, и надгражда предишна тяхна инициатива по време на която са разработени „Насоки за сигурна семейна среда".

"В настоящото обучение ние научаваме специалистите да работят с една изцяло нова методика. При нея се вземат под внимание силните страни на клиента, който в случая е родителя. Започваме с това самите те да определят кои са силните им страни при отглеждането на собственото им дете, с това ги караме  да се чувстват значими", каза пред starozagorci.com  Ваня Петрова, ръководител на проекта.

Насоките са въведени при доставка на социални услуги и са показали много добри резултати като практичен инструмент за работа с биологични, приемни и осиновителни семейства. Настоящият проект е инициаран по препоръка на АСП и обхваща шест региона от страната: Бургас, Пловдив, София, Стара Загора, Смолян и Монтана. За всеки един от пилотните региони са привлечени по 5 доставчика на социални услуги.

"Обучението учи за прилагането на насоки за сигурна семейна среда при децата в 7 житейски области", допълни Петрова.

Обучението предлага на специалистите ясен и достъпен метод на работа, който се опитва да преодолее дефицитите на системите около детето. Целта е не само да се представи един метод, а да се помогне на социалния работник да се чувства сигурен в работата с децата и семействата. Важна част от обучението е да се разбере философията на Насоките, както и принципите и подходите на тяхното създаване.

Проектът стартира с въвеждащо, двудневно обучение, което се провежда днес и утре в Стара Загора. Следват супервизии, вътрешни обучения и интервизии, които ще се провеждат поетапно. В обучението участват представители на доставчици на социални услуги от общините Казанлък, Стара Загора и Чирпан, както и представители на Отделите „Закрила на детето" и на Общините.

starozagorci.com

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top