17 септември 2019

В Израел търсят наши строители за 1500 долара на месец

Агенцията по заетостта продължава да набира строителни работници за временна заетост в Израел, съгласно подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Израел търси наши работници по трудов договор с описани условия за: кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж), арматуристи, облицовки и настилки и мазачи /Разчитането на строителни планове е задължително/; работници за керамични облицовки по подове и стени (фаянсяджии), мазачи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: да са български граждани; да са на възраст между 25 и 50 години; да не са работили в Израел; да нямат първа степен роднини, които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри); да не са осъждани; да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини; да не страдат от следните заболявания: туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН.

Отпада изискването за доказване на образование и трудов стаж! Всички кандидати ще се явят на интервю и практически изпит по заявените от тях професии в София по определен график. По време на изпита ще четат чертеж и ще изпълняват задача за 1 час.

Минималната прогнозна месечна заплата на строителните работници в Израел е приблизително 1500 USD (1 щатски долар = 3.8 шекела) за 211 работни часа месечно. За всеки час извънреден труд се заплаща допълнително .

Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите на http://www.az.government.bg/IntCooperation/Spogodbi/Israel/Narachnik.doc

За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено подходящо жилищно настаняване и допълнителни придобивки срещу минимални удръжки и медицинска застраховка с резюме на застрахователната полица на разбираем за работника език.

Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те заплащат и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, преведени на английски език, транспорт в България при явяване на изпит. Желаещите да кандидатстват по това предложение трябва да представят в местните бюра по труда следните документи: 1. Заявление по образец, /по образец от Бюро по труда/, Свидетелство за съдимост за работа в чужбина/;3. Копие на лична карта.. Документи се приемат постоянно!

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top