Обсъждат финансирането за интеграция на малцинствата

Областната конференция на Сдружение „Свят без граници" се провежда днес под липите.

Темата на форума е „Общинско планиране на политиките на интеграция на ромите в българското общество".

Целта на конференцията е представителите на Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г." и други да представят тенденциите и възможностите за безвъзмездно финансиране по отношение на дейности, свързани с интеграцията на малцинствата, които да бъдат отразени в бъдещите общински планове и дейности за периода 2014-2020г.

"Общините трябва да изработят общински планове за интеграция с конкретни дейности, където да бъдат заложени и конкретни финансирания.След това има много добри възможности за дофинансиране по оперативните програми. Те могат да включват образование, здравеопазване, заетост.В Оперативна програма региони в растеж ще има мярка за социални жилища, която да допълва проектите за образование и заетост, това заяви Деян Колев, председател на център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" Велико Търново.

Срещата беше открита от зам.министъра на образованието Иван Кръстев, който потвърди желанието на образователното министерство да подкрепя и насърчава получаването на образование от хората от малцинствата

В областната конференция  взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на науката и образованието, кметове и заместник-кметове, експерти от общините, намиращи се на територията на област Стара Загора, представители на институции, имащи отношение към интеграцията и социалното включване на ромската общност.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top