ТПП организира обучение по здраве и безопасност при работа

Търговско-промишлена палата - Стара Загора обучение здраве безопасност работаТърговско-промишлена палата - Стара Загора организира обучение по здраве и безопасност при работа. То ще се проведе на 28 март 2014 г. в семинарната зала на Палатата от 9:30 до 15:00 часа.

Обучението се провежда съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа, която изисква задължително периодично обучение, завършващо с удостоверение за преминат курс на обучение.
Обучението е предназначено за:

*длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

*длъжностните лица на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

*лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа

*членовете на комитета / групата по условия на труд

*работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа

*работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top