Експерти за управлението на риска заседават под липите

Утре от 9.00 ч. в Стара Загора ще се проведе Международна конференция на тема «Бъдещето на управлението на риска в Европа». На конференцията в зала 2 на хотел “Верея” ще бъдат представени стратегии и добри практики за тяхното прилагане в процеси по управление и превенция на групи рискове от различен характер, както и последните тенденции при прилагането на политики с цел намаляване на риска при бедствия и аварии. Проектът е продължителност 18 месеца и е съфинансиран от Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO) на ЕК. Партньори по проекта са Регион по безопасност Юг (Холандия Юг) – водещ партньор, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, Община Авейро – Португалия, Община Мирандела – Португалия, Градска управа на Талин -  Естония.  Партньор по проекта за България е Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР).

Пресконференцията се организира съвместно с областния управител на област Стара Загора  Живка Аладжова, ръководител на Щаба за реакции при кризи. Специален гост на конференцията ще бъде  Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top