6 място по безработица за Стара Загора

Безработицата в страната през м. Януари на 2014 година продължи да нараства и равнището й достигна 12,2%. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през януари 2014 година в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 15 963 безработни и равнището на безработица е 10,8%, което е с 1,4 пункта под средното за страната. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 6.9%, а с най-високо – община Николаево – 73,7%.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през януари 2014 година намалява спрямо същия период на 2013г.с 141 лица и се увеличава с 250 лица спрямо декември 2013г.. Регистрирани са 5592 безработни. Равнището на безработица е 6,9%,

През януари 2014г. в община Стара Загора са постъпили на работа 245 безработни лица.

На първичния пазар /на несубсидирани работни места/през януари 2014г. са се реализирали 205 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 40 лица, по мерки за заетост няма устроени.

Коментирай!

#1
Безработен - 2014-02-26 13:20:32

Ако всички безработни се регистрираме ще стане 20 % .....Просто хората не виждат смисъл да се регистират в БТ. Така че не се напъвайте много !!!

Още новини

Scroll To Top