РИОСВ провери сигнал за оцветяване на водите на река Бедечка

Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и представители на „ВиК” ЕООД, град Стара Загора извършиха проверка по сигнал за оцветяване на водите на река Бедечка в източната част на „Индустриален квартал” – Стара Загора, в района на завод „Пресков”. По данни на сигналоподателя, източник на оцеветяването на водите в червено – кафяв цвят е производител на платове и трикотаж в Стара Загора. Посоченият обект има сключен договор с В и К – дружеството в Стара Загора и отвежда отпадъчните си води в градската канализационна система, след което водите постъпват в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на Стара Загора.

При извършения оглед и обход на река Бедечка не се констатира оцветяване на водите, но на някои места се наблюдават следи от кафяви наноси. При проверката не се установи и изтичане на води от двата стари дъждопреливника, заустващи в този участък на реката. На посоченото място се заустват дренажни води от строителни дейности на Главен колектор 1 по проекта за Интегриран воден цикъл на Стара Загора чрез новоизградения преливник към канализационната система.

На „В и К” ЕООД, град Стара Загора са дадени предписания за ревизия на канализационната система в целия район, ревизионните шахти и преливниците, заустващи в река Бедечка, със срок до края на следващата седмица.

Снимка:Николай Илиев

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top