Експерти от МОН ще представят ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

В четвъртък от 10.30 часа в зала първи етаж на Регионална библиотека "Захарий Княжески" Областен информационен център –Стара Загора организира информационна среща на тема: Представяне на Оперативна програма „Наука и обарзование за интелигентен растеж“.

Експерти от Министерство на образованието и науката ще се представят новата оперативна програма: „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На срещата експерти от Центъра за човешки ресурси ще предоставят информация за новата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +“.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top