Стара Загора заема 7 място по ниска безработица

Област Стара Загора се нарежда на 7 място в страната по ниска безработица през 2013г. През 2013г. в област Стара Загора са постъпили на работа 10054 безработни лица.

Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 8474 лица, 84%.

На първичния пазар през 2013г. са се реализирали 5440 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 2680 лица, по мерки за заетост са устроени 354 лица.Безработицата в страната през 2013 година продължи да нараства и равнището й достигна 11,31%, с 0,21 процентни пункта по-високо спрямо предходната година. 

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през 2013 година намалява. Регистрирани са 5344 безработни. Равнището на безработица е 6,77%, с 0,13 процентни пункта по-ниско от стойностите на показателя предходната година и с 4,54 пункта под средното за страната.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3075 (57,5 на сто). Увеличението спрямо предходната година е с 0,6 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 38,7 на сто в отчетния период, 38,5 на сто предходната година. Намаляват безработните в младежка възраст (1157 в отчетния период, 1222 предходната година). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 671 (12,6 на сто).

В програми за заетост и обучение от началото на годината в област Стара Загора са включени 2364 безработни лица. По Националната програма “От социални помощи към заетост” са включени 1340 лица, от които 851 безработни лица в аварийни дейности. По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 140 лица по “заявки” за "личен асистент".

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top