Безработицата се увеличава

През месец ноември на работа са постъпили 672 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар На първичния пазар през ноември 2013г. са се реализирали 334 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 168 лица, по мерки за заетост са устроени 25 лица.

През месец ноември 2013г. в бюрата по труда от областта са заявени 509 работни места, от които 357 на първичния пазар на труда. По програми за заетост са обявени 139 места. По мерки за заетост са заявени 13 места.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през ноември в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 698 безработни и равнището на безработица е 9.95%. Спрямо октомври 2013 година равнището на безработица нараства с 0,27 процентни пункта. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо – община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец ноември нараства с 20 лица. Регистрирани са 5021 безработни. Равнището на безработица е 6,36%, като увеличението е с 0,05% спрямо предходен месец, но намалението спрямо предходната година за същия месец е осезаемо – с 0.62%, което е с 491 лица. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4883, равнище на безработица - 6,24 на сто; община Опан - регистрирани безработни 138, равнище на безработица – 21,94%;

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените –н2974 (58,69на сто). Намалението е с 0,2 пункта.

С 8% на сто намалява броят на новорегистрираните безработни (747 през ноември при 804 през предходния октомври), като 407 (50,6%) са освободени от частния сектор.

Динамика и структура на заетостта

През месеца са обявени 281 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 211, с 1,05% повече от заявените през октомври. Частният сектор е заявил 132 места, 62,5 на сто от местата. Делът му се увеличава с 2,5 на сто за месец октомври. През октомври 52,8 % от обявените работни места са с работнически специалности.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top