Tyxo.bg counter
16 септември 2014
Стара Загора: Всички плувни басейни в Стара Загора са инспектирани

Всички плувни басейни в Стара Загора са инспектирани

10 открити и 5 закрити басейна на територията на Стара Загора са подробно инспектирани от специална междуведомствената комисия. В съставът й бяха включени

представители на РЗИ – Стара Загора, Община Стара Загора и Водно-спасителната служба на БЧК Стара Загора.

6 от откритите и 2 от закритите басейни, които са проврили инспекторите отговарят на всички изисквания на Инструкция №34 за хигиената на спортните съоръжения и екипировка и на  Проекто Наредбата за водно-спасителна дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване. Останалите са в процес на уреждане на документацията, според нормативните документи.

Всички проби на водата от проверените обекти отговарят на стандарта по химични и микробиологични показатели, отчитат от РЗИ.

Инспекцията ще продължи и през летния сезон систематично да контролира спазването на здравните изисквания във всички водни съоръжения на областта.

Коментирай!

Още новини

Тежка загуба за Верея Тежка загуба за Верея
15 септември 2014
Scroll To Top