Стара Загора: Всички плувни басейни в Стара Загора са инспектирани

Всички плувни басейни в Стара Загора са инспектирани

10 открити и 5 закрити басейна на територията на Стара Загора са подробно инспектирани от специална междуведомствената комисия. В съставът й бяха включени

представители на РЗИ – Стара Загора, Община Стара Загора и Водно-спасителната служба на БЧК Стара Загора.

6 от откритите и 2 от закритите басейни, които са проврили инспекторите отговарят на всички изисквания на Инструкция №34 за хигиената на спортните съоръжения и екипировка и на  Проекто Наредбата за водно-спасителна дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване. Останалите са в процес на уреждане на документацията, според нормативните документи.

Всички проби на водата от проверените обекти отговарят на стандарта по химични и микробиологични показатели, отчитат от РЗИ.

Инспекцията ще продължи и през летния сезон систематично да контролира спазването на здравните изисквания във всички водни съоръжения на областта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top