Съкращават с 25% персонала на Болницата

Проекта за структурна реформа, предстояща да се извърши в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Килкович” АД (Университетска) бе одобрен този понеделник  на заседание на политическия кабинет на Минитерство на здравеопазването. В него взеха участие министър Таня Андреева, зам.-министър Бойко Пенков, парламентарният секретар на Миннистрество на здравеопазването и изпълнителният директор на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД проф. д-р Петрана Чакърова.

Проектът за структурна реформа бе одобрен и на проведения вчера Съвет на директорите на болницата.

Досегашната структура на МБАЛ включваше 16 клиники, 18 отделения, 4 отделения без легла, 3 лаборатории, 4 други звена или общо 41 структури.
След реформата общият брой на звената ще бъде редуциран на 34 и ще съдържа 19 клиники, 8 отделения и 3 лаборатории.

Легловият фонд ще бъде редуциран с 147 легла. Настоящият им брой е 739, а след реформата ще бъде сведен до 592 легла.
По щатен план персонала на МБАЛ е от 1524 длъжности, от които в момента са заети 1424. Ще бъдат съкратени 372 длъжности, от които 76  незаети до момента бройки, 53 пенсионери и с предстоящо пенсиониране. 43 лекарски бройки, 133 медицински сестри, 74 санитари и 46 други щатни бройки.  Така че персонала да бъде сведен до 1124.

„След достигането на тази бройка ще бъдат отчетени финансовите показатели и ако те не са удовлетворителни ще бъдат съкратени нови 150 длъжности”, информира проф. Чакърова. Тя уточни, че всичко това се налага с оглед оптимизацията на  структурата на здравното заведение.  „Беше извършен задълбочен анализ на дейността, отчетени бяха финансовите резултати,  съпоставени бяха приходите и разходите за работни заплати и издръжка и бе ревизиран обема на работа. Въз основа, на което се прецени, че има неадекватно съотношение между броя на работещите в здравното заведение и финансовите резултати”, поясни изпълнителният директор на болницата. По тази причина с цел създаване на гъвкава структура в здравното заведение се налагат промени, изразяващи се в преобразуване на основните структурни единици със съкращение на съответния персонал.

На 12декември предстои обсъждане на Клиничен съвет с началниците на настоящите клиники и отделения по проектоструктурната реформа.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top