Днес обсъждаме местния бюджет 2014

 Днес от 17.20 часа ще се проведе 0бщественото обсъждане на бюджет 2014 на община Стара Загора.

Поканени да присъстват са жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост. Поканата е отправена от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров на основание чл. 16 ал. 6 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Стара Загора.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на Община Стара Загора на адрес www.starazagora.bg.

В края на ноември от община Стара Загора обявиха, че по данни от края на септември приходите в местния бюджет за 2013 г. са 73 856 069 лева. От тях приходите с държавен характер са 40 238 695 лева, а с общински - 33 617 374 лева.

Спрямо уточнения годишен план 99 341 326 лева общите приходи са изпълнени 74.35 на сто, като за миналата година те са били 70%.В размера на общите приходи е включен реализираният за 2012 година преходен остатък от 9 549 875 лева.

Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за третото тримесечие на 2013 година възлизат на 64 306 194 лева.

С 81.58 на сто е увеличено общото изпълнение на данъчните постъпления - 11 380 723 лева

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top