Безработицата се увеличава

Безработицата в община Стара Загора през октомври е 6,20% и е с почти 5 на сто по-ниска в сравнение със средната за страната, обяви Даниела Василева от Бюрото по труда – Стара Загора.

Средното ѝ равнище  в страната през месец октомври продължава да нараства и достигна 11,18%. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през октомври в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 297 безработни и равнището на безработица е 9.68%. Спрямо септември равнището на безработица нараства с 0,19 процентни пункта, а регистрираните безработни с 278 души.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец октомври незначително нараства до 5001 души.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 58,8%. Увеличават се безработните в младежка възраст, като сред тях преобладават лицата между 25 и 29 години.

През октомври на работа в областта са постъпили 691 безработни лица. В програми за заетост и обучение от началото на годината в област Стара Загора са включени 2169 безработни лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top